در حال انتقال به بانک ... loading

وارانتی

07 تیر 1399 | 10:34
وارانتی
وارانتی

هر تایر با برند های دنلپ، سی ات، هدوی، اتسو، فالکن، پنترا دارای شماره سریال می باشد، اگر به دلیل نقص در تولید و در خلال عمر آج اصلی غیر قابل استفاده گردد، بر اساس میزان عمق آج باقی مانده شامل وارانتی می گردد. عمر آج اصلی زمانی به پایان می رسد که باقی مانده آج تایر به 6/1 میلیمتر برسد.

این ضمانت نامه محدود، شرایط تایر های غیر قابل استفاده زیر را پوشش نمی دهد:

*عدم تنظیم سیستم تعلیق

*استفاده نادرست

*تصادفات

*پنچری ها

*تعمیرات تایر

*آتش

*اشکال مکانیکی در خودرو

*در آوردن و یا جا انداختن نادرست تایر

*موانع جاده ای

*بریدگی های آج تایر

*کندگی/پارگی/تکه تکه شدن

*سو استفاده و یا آسیب های عمدی

*مسابقه و یا شرکت در هر رویداد رقابتی

*سایش زودرس

*سایش نامنظم آج

*شکایت ناشی از لرزش تایر پس از سایش 6/1 میلیمتر از آج آن

*استفاده از تایر با کمتر از 6/1 میلیمتر عمق آج باقی مانده

فقط تایر های نو و یا نسبتا نو با آج ساییده شده کمتر از 6/1 میلیمتر برای شکایت از لرزش پذیرفته می شوند به طوری که یکنواختی در سایش در مواردی بدلیل اختلاف در شرایط فشار باد، تنظیم فرمان، ترمزگیری، چنگ زنی، نوع نگهداری، آسیب دیدن، سایش نا منظم و امثال آن تضمین نمی شود. شرکت متحمل هیچگونه هزینه برای در آوردن و یا جا انداختن تایر و یا بالانس آنها در ارتباط با این ضمانت نخواهد شد.

نکات:

*تایر های فاقد کارت گارانتی مورد بررسی نخواهند گرفت.

*تایر های خسارتی که شامل وارانتی  می گردد، مبلغ خسارت تایر بر اساس عمق آج باقی مانده و مطابق قیمت فروخته شده توسط شرکت محاسبه و پرداخت می گردد.

*در صورت اثبات عیب ذاتی تایر در دوران ضمانت، تایر آسیب دیده به هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد بلکه مبلغ خسارت پرداخت می گردد.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به برند رینگو می‌باشد.

طراحی سایت توسط نونگار پردازش طراحی سایت

call
back